ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อรทัย คำสร้อย
ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของจูวีไนล์ฮอร์โมนเอสเทอเรสและการแสดงออกของยีน OfJhe ในระหว่างการเจริญของหนอนเยื่อไผ่, Omphisa fuscidentalis = Changes of juvenile hormone esterase activity and ofthe gene expression during development of the bamboo borer, omphisa fuscidentalis
หัวเรื่อง ฮอร์โมน;หนอนเยื่อไผ่ -- การเจริญเติบโต;การแสดงออกของยีน
จำนวนหน้า ฏ, 108 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [84]-94
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551