ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Narutchala Suwannakhon
ชื่อเรื่อง Prevalence of the Alpha-Thalassemia-1 (Thai Type of Deletion) in pregnant women = อุบัติการของอัลฟา-ธาลัสซีเมีย-1 (ดีลีชันชนิดไทย)
หัวเรื่อง Thalassemia;Hemoglobin;Pregnant women
จำนวนหน้า xvi, [80] p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School Chiang Mai University, 2004
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Biology
โน้ต Thesis (Master of Science (Biology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [65]-74
ภาษา English
ปีการศึกษา 2004