ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สนธยา เนืองศิลป
ชื่อเรื่อง ผลของสารสกัดด้วยน้ำจากเมล็ดมะละกอ (Caricu papaya Linn.) ที่เก็บมาจากแหล่งในจังหวัดเชียงใหม่และสุโขทัยต่อการสืบพันธุ์และผลข้างเคียงต่อหนูขาวเพศผู้
หัวเรื่อง มะละกอ -- เมล็ดพันธุ์ -- สุโขทัย;มะละกอ -- เมล็ดพันธุ์ -- เชียงใหม่;หนูขาว -- การสืบพันธุ์
จำนวนหน้า ฎ, 114 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [75]-82
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545