ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นพคุณ ภักดีณรงค์
ชื่อเรื่อง โครงสร้างระดับจุลภาคของผิวของพยาธิตัวเต็มวัย Diplodiscus sp.Diesing, 1836 ในกบ และการตรวจหาตำแหน่งของแอซิดฟอสฟาเตส อัลคาไลน์ฟอสฟาเตสและเอสเตอเรส
หัวเรื่อง พยาธิใบไม้;เอนไซม์;กบ;กรดฟอสฟาเทส;อัลคาไลน์ฟอสฟาเทส;เอสเตอเรส
จำนวนหน้า ฐ, 89 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [74]-78
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539