ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธรรมวัตร แก้วตาปี
ชื่อเรื่อง การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงหนอนปลอกน้ำที่สัมพันธ์กับ ถิ่นที่อยู่แบบต่างๆ โดยใช้กับดักอีเมอร์เจนซ์
หัวเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ;หนอนปลอกน้ำ -- เชียงใหม่;อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
จำนวนหน้า ฏ, 97 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่, ตาราง, กราฟ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [69]-77
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544