ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อัจฉรี รวมสุข
ชื่อเรื่อง ปริมาณและคุณภาพ DNA ที่เหมาะสมของพยาธิใบไม้บางชนิดเพื่อใช้ในเทคนิคเอชเอที-อาร์เอพีดี = Optimal quantity and quality of ANA of some trematodes for using in HAT-RAPD technique
หัวเรื่อง พยาธิใบไม้;ดีเอ็นเอ
จำนวนหน้า ก-ญ, [85] แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [66]-71
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548