ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ
ชื่อเรื่อง ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกบทูด (Limnonectes blythii) ในบางพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยใชัไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอและไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอ = Genetic diversity of Giant Frogs (Limmonectes bythii) in some areas of Mae Hong Son Province using microsatellite DNA and mitochondrial DNA
หัวเรื่อง ความหลากหลายทางพันธุกรรม;กบทูด -- แม่ฮ่องสอน;เขียดแลว -- แม่ฮ่องสอน
จำนวนหน้า ฑ, 119 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [62]-69
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552