ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปัณฑิตา เสียงดี
ชื่อเรื่อง ผลขอโบรมีเลนต่อลักษณะเฉพาะของเซลล์และการแสดงออกของยีนบางชนิดในเซลล์กระดูกอ่อนสุนัขที่เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ = Effects of Bromelain on cell characteristics and expressions of some genes of in vitro canine chondrocyte culture
หัวเรื่อง สารสกัดจากพืช -- การวิเคราะห์;เซลล์วิทยา;โบรมีเลน;สุนัข -- โรค;กระดูก -- โรค
จำนวนหน้า ก-ฒ, 129 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [57]-64
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552