ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Piyachat Udomwong
ชื่อเรื่อง Conditional random field for regulatory regions prediction in rice genome = คอนดิชันนอลแรนดอมฟิลด์เพื่อการทำนายบริเวณรีกูลาร์ทอรีในจีโนมข้าว
หัวเรื่อง Rice -- Genetics;Plant genomes
จำนวนหน้า xvii, [112] p. : maps, tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School Chaing Mai University, 2010
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Bioinformatics
โน้ต Thesis (Master of Science (Bioinformatics)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 88-101
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา The Chaing Mai 2010