ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชุตินันท์ คงรัตนไพศาล
ชื่อเรื่อง การผลิตสารสีจาก Monascus purpurescens NK1 ด้วยวิธีหมักในสภาพของแข็งโดยใช้เศษข้าวอบกรอบ = Pigment production from monascus purpurescens NK1 by solid-state cultivation using crispy rice residue
หัวเรื่อง สีผสมอาหาร;ข้าว;เชื้อรา
จำนวนหน้า ฐ, 72 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [50]-56
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554