ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เกวลิน อินทนนท์
ชื่อเรื่อง การตรวจหาลักษณะเฉพาะของเซลล์ต้นกำเนิดหรือเซลล์มะเร็งในเซลล์เชื้อสายสำคร่ำมนุษย์ เอเอ็มซี-เค46 และ เอซี-เอฟ2 = Detection of stemness or carcinogenic characteristics of human amniotic cell lines AMC-K46 and AC-F2
หัวเรื่อง เซลล์วิทยา;จุลกายวิภาคศาสตร์;น้ำคร่ำ
จำนวนหน้า ฒ, 92 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [47]-55
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551