ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เกียรติศิริ เรืองแสง
ชื่อเรื่อง การแยกและการคัดเลือกแบคทีเรียจากน้ำเสียที่สามารถกำจัดฟอสเฟตได้ = Isolation and selection of bacteria from wastewater capable of removing Phosphate
หัวเรื่อง น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดฟอสฟอรัส;แบคทีเรีย;น้ำเสีย
จำนวนหน้า ซ, 74 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟม, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [45]-50
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2546