ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เมธวี ศรีคำมูล
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์โครโมโซม Y แฮโปลไทป์ในกะเหรี่ยงและม้งด้วยไมโครแซทเทลไลท์
หัวเรื่อง โครโมโซม;เพศ;กะเหรี่ยง;ม้ง;ไมโครเซทเทลไลท์
จำนวนหน้า ญ, 41 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [35]-38
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2543