ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ยุวกูล วิเศษคุณ
ชื่อเรื่อง การแยกและการคัดเลือกแบคทีเรียกำจัดฟอสเฟตจากกากตะกอน = Isolation and selection of phosphate removing bacteria from sludge
หัวเรื่อง แบคทีเรีย;น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดฟอสฟอรัส;กากตะกอนน้ำเสีย;ฟอสเฟต
จำนวนหน้า ก-ซ, 62 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [35]-38
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548