ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธำรงค์ ปรุงเกียรติ
ชื่อเรื่อง การบำบัดน้ำเสียจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพมูลสุกรโดยใช้สาหร่าย Chlorella sp. และ Spirulina sp.
หัวเรื่อง สถานีวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ;น้ำเสีย -- การบำบัด;ก๊าซชีวภาพ;มูลสุกร;สาหร่าย
จำนวนหน้า 56 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, กราฟ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [35]-38
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539