ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วินันท์ดา หิมะมาน
ชื่อเรื่อง ผลของสารกำจัดวัชพืชอะลาคลอร์และออกซีฟลูออร์เฟนที่มีต่อประชากรของแบคทีเรียในดิน
หัวเรื่อง แบคทีเรีย -- เชียงใหม่ -- วิจัย;ดิน -- เชียงใหม่;ยากำจัดวัชพืช;อะลาคลอร์;ออกซีฟลูออร์เฟน
จำนวนหน้า 64 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [35]-37
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538