ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฐยาน์ อุดมปรัชญาภรณ์
ชื่อเรื่อง การคัดเลือกแบคทีเรียที่ย่อยสลายสาร 2,4-ไดคลอโรฟีนอกซีแอซีติก = Selection of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid degrading bacteria
หัวเรื่อง แบคทีเรีย;ซูโดโมนาส มอนโดซินา;กรดไดคลอโรฟีน็อกซีอะซีติก;ยากำจัดวัชพืช
จำนวนหน้า ก-ญ, 56 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [34]-39
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547