ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มงคล ปัญญารัตน์
ชื่อเรื่อง การแยกและการคัดกรองแบคทีเรียกรดแลกติกที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ Escherichia coli บางสายพันธุ์ที่แยกจากสุกร = Isolation and secreening of inhibiting growth of some Escherichia coli strains isolated from swine
หัวเรื่อง เอสเลอริเคียโคไล;แบคทีเรียกรดแล็กติก
จำนวนหน้า ฒ, 170 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [132]-144
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552