ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุดา เสาวคนธ์
ชื่อเรื่อง ผลของน้ำสกัดจากผงป่นแห้งของเปลือกต้นนมนาง [Pouteria cambodiana (Pierre ex Dubard) Baehni] ต่อการเปลี่ยนแปลงของต่อมน้ำนมและการหลั่งน้ำนมของหนูขาวที่ได้รับกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica Airy Shaw and Suvatabandhu)
หัวเรื่อง นมนาง (พืช);ต่อมน้ำนม;น้ำนม;การให้นม;กวาวเครือขาว
จำนวนหน้า ฐ, 165 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [122]-126
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539