ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชินุมา ปิ่นเกตุ
ชื่อเรื่อง ผลกระทบของการเลี้ยงปลาในกระชังต่อคุณภาพน้ำและความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในอ่างเก็บน้ำบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ = Impact of caged fish culture on water quality and diversity of phytoplankton in reservoirs of Mae Moh Power plant
หัวเรื่อง แพลงค์ตอนพืช;ปลา -- การเลี้ยง;ความหลากหลายทางชีวภาพ;อ่างเก็บน้ำ -- ลำปาง;คุณภาพน้ำ;โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
จำนวนหน้า ก-ฒ, 164 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [113]-119
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547