ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมโภชน์ โกมลมณี
ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางสรีรวิทยาและชีวเคมี หลังเก็บเกี่ยวของผลลิ้นจี่พันธุ์ ฮงฮวย (Litchi Chinensis Sonn. var. Hong Huay) ระหว่างการเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิต่ำ บรรยากาศที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบและความดันบรรยากาศต่ำ
หัวเรื่อง ลิ้นจี่ -- พันธุ์ฮงฮวย -- การเก็บและรักษา -- การทดลอง;ลิ้นจี่ -- การเก็บและรักษา -- การทดลอง;ผลไม้ -- การเก็บและรักษา -- การทดลอง
จำนวนหน้า 112 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [100]-107
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2528