ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วีระ วงศ์คำ
ชื่อเรื่อง วงชีวิตของพยาธิหัวหนาม, Pallisentis sp. Van Cleave, 1928 ในปลาช่อน, Ophiocephalus striatus (Bloch) = The Life cycle of thorny headworm, Pallisentis sp. Van Cleave, 1928 in serpent head fish, Ophiocephalus striatus (Bloch)
หัวเรื่อง พยาธิหัวหนาม -- วิจัย;ปรสิต -- วิจัย;ปลาช่อน
จำนวนหน้า 107 หน้า : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2525
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2525