ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรรณาภา ยาวิชัย
ชื่อเรื่อง การหาลักษณะเฉพาะของข้าวปทุมธานี 1 (Oryza sativa L. cv. Patumthanee 1) พันธุ์กลาย ที่ถูกชักนำการกลายพันธุ์ด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ = Characterization of Patumthanee 1 Rice (Oryza sativa L. cv. Patumthanee 1) Mutants induced by low energy ion beam
หัวเรื่อง ข้าว -- การกลายพันธุ์;ข้าว;การกลายพันธุ์
จำนวนหน้า ฑ, 80 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551