ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ก่องกัญจ์ เจ่าสกุล
ชื่อเรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญของแมลงหวี่พื้นเมือง (Drosophila spp.) ที่พบมากบริเวณอาคารเรียนภายใต้อุณหภูมิระดับต่าง ๆ = Reproduction and development of native fruit flies (drosophila spp.) common around classromm building under different temperature levels
หัวเรื่อง แมลง -- วิจัย;แมลงหวี่ -- การสืบพันธุ์;แมลงหวี่ -- การเจริญเติบโต
จำนวนหน้า 147 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2524