ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภาวิณี อินนาค
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของยีน ทีพี53 ที่เอ็กซอน 1, 9, 10 และ 11 ของผู้ป่วยมะเร็งปอดในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและความสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม = TP53 Gene mutation analysis st Exons 1, 9, 10 and 11 in Upper Northern Thai lung cancer patients and the association with environmental risk factors
หัวเรื่อง การกลายพันธุ์;ยีน;มะเร็ง -- ผู้ป่วย -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ฏ, 88 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551