ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภัสสร์พัณณ์ หลวงไผ่
ชื่อเรื่อง ผลในสภาพทดลองของสารสกัดด้วยน้ำจากมะหาด (Artocarpus takoocha Roxb.) ราชพฤกษ์(Cassia fistula Linn.) และแก้ว (Murraya paniculata Jack.) ที่มีต่อพื้นผิวพยาธิใบไม้ Haplorchis taichui = In vitro effects of aqueous extracts fron Artocarpus takoocha Roxb., Cassia fistula Linn. and Murraya paniculata Jack. on tegument of haplorchis taichui
หัวเรื่อง พยาธิใบไม้;มะหาด;ราชพฤกษ์;แก้ว
จำนวนหน้า ก-ญ, 59 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [49]-53
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549