ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธนชัย เพ็ชรรัตน์
ชื่อเรื่อง การคัดกรองแบคทีเรียที่ผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากหลุมเจาะน้ำมัน ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ = Screening of biosurfactant producing bacteria from oil reservoir of northern petroleum development center, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง แบคทีเรีย;สารลดแรงตึงผิวชีวภาพ;ปิโตรเลียม -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฒ, 79 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 55-63
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555