ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กิตติยา ภิญโญ
ชื่อเรื่อง ศักยภาพของพอลิแซ็กคาไรด์จากสาหร่ายเตา [Spirogyra neglecta (Hassall) Kiitzing] ในการใชเป็นพรีไบโอติก = Potentials of polysaccharides from Tao Tao [Spirogyra neglecta (Hassall) Kiitzing] for use as prebiotic
หัวเรื่อง สาหร่ายเตา;พรีไบโอติก
จำนวนหน้า ฎ, 74 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 54-59
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555