ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นงลักษณ์ ใจโต
ชื่อเรื่อง การตรวจหาเชื้อ Legionella pneumophila เซโรกรุปหนึ่งโดยเทคนิคพีซีอาร์-อาร์เอฟแอลพี = Detection of legionella pneumophila serogroup 1 by PCR-RFLP technique
หัวเรื่อง แบคทีเรีย -- การวิเคราะห์;แบคทีเรียแกรมลบ;Legionella pneumophila
จำนวนหน้า ฑ, 105 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [73]-83
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554