ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ไกรสิงห์ ปาณสมบูรณ์
ชื่อเรื่อง ความไม่สอดคล้องระหว่างบรรยากาศองค์การตามการรับรู้ และที่ปรารถนากับความสำเร็จในการได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO 9000ISO 14000
หัวเรื่อง นิคมอุตสาหกรรม -- ลำพูน;การควบคุมคุณภาพ -- มาตรฐาน;ไอเอสโอ 9000;การรับรู้;ความสำเร็จ
จำนวนหน้า ฑ, 142 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 139-142
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544