ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ดลลัชนัย เกษมสันต์, ม.ล.
ชื่อเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับมาตราฐาน ISO การยอมรับนวัตกรรม และพฤติกรรม การมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อการพยากรณ์ความสำเร็จในการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 และ ISO 1400 หม่อมหลวงดลลัชนัย เกษมสันต์
หัวเรื่อง นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ;การควบคุมคุณภาพ;ไอเอสโอ 9000;ไอเอสโอ 14000
จำนวนหน้า 117 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [94]-100
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545