ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Somphot Saoin
ชื่อเรื่อง Production and characterization of phage-displayed fab developed from hybridoma cell lines producing monoclonal antibody against heparin = การผลิตและการหาลักษณะเฉพาะของฟาจที่มีการแสดงออกของเอฟเอบีที่พัฒนามาจากเซลล์ลูกผสมที่ผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเฮปปาริน
หัวเรื่อง Bacteriophages;Biochemistry;Dissertations, academic -- Biochemistry
จำนวนหน้า xx, [124] p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2008
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Biochemistry
โน้ต Thesis (Master of science (Biochemistry)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 92-108
ภาษา English
ปีการศึกษา 2008