ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วราภรณ์ ลิ้มไพบูลย์
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางบุคลิกภาพกับความพึงพอใจในการทำงานของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบล;บุคลิกภาพ;ความพอใจในการทำงาน;ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล -- ความพอใจในการทำงาน
จำนวนหน้า 105 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ )) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [79]-84
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545