ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทักษิณา เมืองใจ
ชื่อเรื่อง ความสามารถในการพยากรณ์ร่วมกันของการควบคุมตนเองความรู้เรื่องเพศศึกษาและการสื่อสารในครอบครัวเรื่องการคบเพื่อนต่างเพศที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงวัยรุ่น = Predictability of self-control, knowledge in sex education and family communication concerning opposite sex friends on sexual risk behaviors of female adolescent students
หัวเรื่อง เพศศึกษา;เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น
จำนวนหน้า ฏ, 104 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 74-83
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555