ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รัชนีกูล จินดา
ชื่อเรื่อง ผลของโปรแกรมการใช้นิทานผสานแนวคิดหน้าต่างโจฮารี่ต่อความมีวินัยในตนเองของเด็ก = Effects of a program based on the combination of tales and Johari window model on self-discipline in children
หัวเรื่อง นิทาน;กรอบแนวคิดทางจิตวิทยา;จิตวิทยาเด็ก;วินัย;เด็ก
จำนวนหน้า ฎ, 156 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [97]-101
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554