ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรรณศิริ ปิ่นทอง
ชื่อเรื่อง ความสามารถในการพยากรณ์ของการอบรมเลี้ยงดูการสนับสนุนทางสังคมจากกลุ่มเพื่อนการรับรู้ทางเพศผ่านสื่อและการควบคุมตนที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น = Predictability of child rearing practice, social support by peer group, sex information via media and self control on sexual behavior of adolescence
หัวเรื่อง เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น;สื่อมวลชน;วัยรุ่น -- พฤติกรรมทางเพศ
จำนวนหน้า ก-ญ, 124 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [88]-97
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549