ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง โทโมเอะ, อซาอิ
ชื่อเรื่อง ผลของการปรึกษาแบบกลุ่มตามแนว Satir model ต่อการตั้งเป้าหมายชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ = Effects of Satir model group counseling on life goal setting of undergraduate students at Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Mai โทโมเอะ อซาอิ
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่;การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม;นักศึกษา -- เชียงใหม่;การดำเนินชีวิต
จำนวนหน้า ฎ, 68 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [48]-50
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551