ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ
ชื่อเรื่อง โปรแกรมการฝึกพฤติกรรมเหมาะสมในการแสดงออกและความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองสำหรับนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา;ความกล้าแสดงออก (จิตวิทยา);ความนับถือตนเอง;นักศึกษาพยาบาล -- เชียงใหม่;Dissertations, Academic -- Nursing;Social behavior;Self -- Esteem;Dissertations, academic -- Psychiarty;Self concept;Students, nursing
จำนวนหน้า 295 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาโรงเรียน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาโรงเรียน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [115]-127
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2535