ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นราดร ฉุยฉาย
ชื่อเรื่อง การคัดกรองและการแยกยีนไคติเนสจากเชื้อราสาเหตุโรคแมลงเพื่อเพิ่มการเข้าทำลายหนอนใบผัก = Screening and Isolation of chitinase gene from entomopathogenic fungi for enhancing the infection of diamonback moth larvae
หัวเรื่อง เชื้อราที่ก่อโรคต่อแมลง;ไคติเนส;หนอนใยผัก -- การควบคุม
จำนวนหน้า ฒ, 140 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชากีฏวิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชากีฏวิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [75]-87
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554