ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทศพล กองเงิน
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการรับความรู้สึกและความเครียดของผู้ติดสุราที่กลับมาเสพซ้ำ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Relationship between sensory patterns and stresses of relapsed alcohol dependence clients in Suansaranroom Psychiatric Hospital, Suratthani Province
หัวเรื่อง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์;Alcoholics;ผู้ติดสุรา -- สุราษฎร์ธานี
จำนวนหน้า ฏ, 110 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชากิจกรรมบำบัด)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 76-84
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553