ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พงศ์พิชญ์ แสนศรี
ชื่อเรื่อง ผลของอุปกรณ์ดามมือแบบ volar Cock-up ใส่ในตอนกลางคืน ต่อความสามารถในการใช้มือ ความเจ็บปวดและการดูแลตนเองในผู้ป่วยที่มีภาวะกดทับเส้นประสาทมีเดียนที่บริเวณข้อมือ = Effects of nocturnal volar cock-up splint on hand functional, pain and self-care in patients with carpal tunnel syndrome
หัวเรื่อง Hand Injuries;Carpal Tunnel Syndrome;มือ;กิจกรรมบำบัด;ผู้ป่วย -- การดูแล;ผู้ป่วย -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ;ประสาทกายวิภาคศาสตร์
จำนวนหน้า ฎ, 51 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชากิจกรรมบำบัด)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 42-45
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553