ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธนาวุฒิ ลับภู
ชื่อเรื่อง ลักษณะเฉพาะในการทำงานของแหล่งกำเนิดไอออนแบบไอระเหยของเครื่องแวเรียนอิมพลานเตอร์ 200 ดีเอฟ-5
หัวเรื่อง ไอออน;ไอออนอิมพลานเตชั่น;เครื่องแวเรียนอิมพลานเตอร์ 200 ดีเอฟ-5
จำนวนหน้า ต, 160 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 136-137
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545