ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เสริฐ เขียนนอก
ชื่อเรื่อง การกัดกร่อนของโลหะผสมในบรรยากาศผสมของ คาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจน และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่อุณหภูมิ 800-1200 ซ
หัวเรื่อง ออกซิเดชัน;การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน;โลหะผสม
จำนวนหน้า ธ, 161 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 124
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539