ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ฤดี อกอุ่น
ชื่อเรื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชากลศาสตร์ด้วยแมโครมีเดียแฟลช 5
หัวเรื่อง กลศาสตร์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์;กลศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน;แฟลช 5 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
จำนวนหน้า ฎ, 136 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [39]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545