ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทศพร สมพันธ์
ชื่อเรื่อง ชุดปฎิบัติการการวิเคราะห์สเปกตรัมของท้องฟ้าในเวลากลางคืนโดยใช้ ซี ซี ดี สเปกโทรกราฟ
หัวเรื่อง การวิเคราะห์สเปกตรัม;ดาราฟิสิกส์;ซี ซี ดี สเปกโทรกราฟ
จำนวนหน้า ฐ, 152 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [110]-111
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545