ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มารศรี แสนก่ำ
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบอายุการเก็บรักษาและการเปลี่ยนแปลงปริมาณของก๊าซที่สะสมภายในของผลสาลี่ (Pyrus pyrifolia Nakai) พันธุ์ Pathanak ที่มีการหุ้มผลด้วยแผ่นพลาสติกบางและการเคลือบไข
หัวเรื่อง สาลี่ -- การเก็บและรักษา;ก๊าซ
จำนวนหน้า ฎ, 94 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [73]-80
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536