ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อำไพ อาภรณ์ชยานนท์
ชื่อเรื่อง โปรโตซัวในน้ำเสียที่เนื่องจากจากสารอินทรีย์ = Protozoa in water polluted by organic wast
หัวเรื่อง สัตว์เซลล์เดียว -- วิจัย;ชีววิทยา -- วิจัย;น้ำเสีย
จำนวนหน้า 51 แผ่น : กราฟ, ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2520
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2520