ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชัยณรงค์ ขันผนึก
ชื่อเรื่อง เรขาคณิตไฮเพอร์โบลิกวิเคราะห์ในวงกลมหนึ่งหน่วยบนระนาบยูคลิด
หัวเรื่อง เรขาคณิตไฮเพอร์โบลิก;เรขาคณิตวิเคราะห์;เรขาคณิตระบบยุคลิด
จำนวนหน้า 169 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 168
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538