ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุธา สุวรรณบท
ชื่อเรื่อง การศึกษาจุดลิมิตและวงกลมลิมิตของสมการอนุพันธ์ อันดับสอง
หัวเรื่อง สมการเชิงอนุพันธ์ -- วิจัย;คณิตศาสตร์ -- วิจัย;แคลคูลัส
จำนวนหน้า 66 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2521
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2521