ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บุญรัก ลาดสูงเนิน
ชื่อเรื่อง คู่มือครูวิชาการประยุกต์เจเนอเรติงฟังก์ชันและเอกซ์โปเนนเชียลเจเนอเรติงฟังก์ชันสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หัวเรื่อง ฟังก์ชัน;คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);เจเนอเรติงฟังก์ชัน;เอกซ์โปเนนเชียลเจเนอเรติงฟังก์ชัน
จำนวนหน้า ค, 137 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536